Enerji Kimlik Belgesi

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ( EKB ) 

Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğinin geçici 4. Maddesinin 1. fıkrası gereğince 01 Ocak 2011 Tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir.

Bu tanıma istinaden 01 Ocak 20 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların ( Yeni Binalar), yapı kullanma izin belgesi ( İskan Ruhsatı) alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesini ilgili idareye sunması gerekmektedir. Aksi taktirde, yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmemektedir.

 

Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden mnce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanma izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanunun yayımı tarihinden on yıl için Enerji Kimli Belgesi düzenlenir. Mevcut binalar kanunen

2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.

Firmamızca proje müellifiği üstlenilmiş olan yapılar için Enerji Kimlik Belgesi düzenlenilmekte olup mevcut yapılar içinde Enerji Kimlik Belgesi konusunda, uzman mühendislerimiz tarafından düzenlenmektedir.
Even more short-lived than the show itself was the series buyresearchpapers.net/ which preceded it, as well as the tenure of its most dedicated teacher.