Kentsel Dönüşüm

k1

KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR ?

Plansız yerleşim ve riski binalardan oluşan, afet ve deprem risklerine karşı hızlı ve güvenli bir şekilde,  halkın ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde kentsel planlama ve deprem yönetmeliklerine uygun olarak yenilenmesi faaliyetlerinin bütütün kentsel dönüşüm ilkesi altında toplanmaktadır.

Mevcut durumda, eski, yıpranmış, taşıyıcı sisteminde giderilemeyecek hasarlar bulunan  yada ekonomik olarak bölge ihtiyacını karşılayamayan yapıların yıkılıp yeniden sağlam ve kullanışlı yapılara dönüştürülmesi kentsel dönüşümün önemli bir boyutudur.

Olası bir deprem, sel, heyelan vb. gibi afetlerde içerisinde yaşayanların can güvenliklerinin olmadığı yapılar RİSKLİ YAPILAR sınıfında yer almaktadır.

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında kanundan yararlanabilmeniz için Apartman, Site veya Yapı adasındaki tüm binlarınız için bakanlıkça yetkili özel ve kamu kuruluşlarına başvuruda bulunarak binalarınız için DEPREM RİSK RAPORU almanız yeterlidir. Risk raporu sonucuna göre  riskli, hasarlı, ekonomik ömrünü tamamlamış binalarınızı kentsel dönüşüm kanunu ile kendi talebiniz doğrultusunda; farklı yerleşim bölglerine kaydırılma korkusu yaşamadan evinizin bulunduğu alanda yenileme imkanınız bulunmaktadır. Risk raporu için  Kuzey Batı Mimarlik Mühendislik ‘ e  başvuruda bulunmanız yeterlidir.

KENTESEL DÖNÜŞÜMÜN AVANTAJLARI

Kentsel dönüşüm, eski, yıpranmış, depreme dayanıksız, ekonomik ömrünü tamamlanmış, kat irtifaklı ve mülkiyetli, arsa tapulu kaçak binalar, gecekondular gibi tüm yapıları içerisine almaktadır.

RİSKLİ YAPI TESPİTİNDE ALINMIŞ OLAN DEPREM RİSK RAPORUNUN YAPI SAHİBİNE AVANTAJLARI

»     Can Güvenliğinin Sağlanması İçin Önlemler Alınması    

»     Kira Yardımı

»     Kredi

»    Yıkım Kredisi

»    Bakanlıktan Yapı Kredisi

»     Harçlardan Muafiyet

»     KDV Muafiyeti ( 150 m² ye kadar %1 )

»     Yapının Yenilenmesi

»     Yapının Değerinin Artırılması

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ

 1. AŞAMA: Mevcut yapıya ait Proje temini

Yapınızın bağlı bulunduğu belediye ve tapu müdürlüğüne başvurularak yapıya ait statik ve mimari projelerin arşivden  temini sağlanır.  Projelerin temininden sonra yeni yapıya ait proje teklif çalışmaları hak sahiplerine sunulur.

 1. AŞAMA: Deprem Risk Raporu için Başvuru

Hak sahiplerinin yada yasal çoğunluğun talebi üzerine  (2/3) kentsel dönüşüm kararı alınıp üstlenici firma ile sözleşme imzalanır.

Deprem risk raporu alınabilmesi için yapıya ait mevcut projeler, tapu snedi, tapu müdürlüğünden alınmış bağımsız bölüm listelerinin gösterildiği belge ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile gerekli işlemler başlatılır. Daire tapusu yada kat irtifakı yok ise hisseli arsa tapusuda geçerli olacaktır.

 1. AŞAMA: Deprem Risk Raporunun Hazırlanması

Riskli yapı tespiti için lisanslı kuruluşlarla anlaşma yapılıp gerekli incelemeler gerçekleştirilerek yapınız için deprem risk raporu hazırlanır.

 1. AŞAMA: Risk Raporunun Onay Süreci

Yapıya ait risk raporu, bağlı bulunduğu Çevre ve Şehircilik bakanlığı il kentsel dönüşüm müdürlüğüne bildirilir

 1. AŞAMA: “Riskli Yapı” Şerhi

Yapıya ait risk raporu kentsel dönüşüm müdürlüğü tarafından incelenerek eksik bulunmaması durumda onaylanır ve ilgili tapu müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. İlgili tapu müdürlüğü söz konusu yapı ile ilgili olarak tapu kütüğüne “riskli yapı” şerhi işler. Bu şerh bilgilendirme amaçlı olup alım satım işlemi yapılabilmektedir.

 1. AŞAMA: : Bina Ortak Karar Protokolü

Yapının riskli bulunması durumunda, resmi yazının maliklerine tebliğinden sonra maliklerin en az 2/3 tapu hisse çoğunluğu ile bina ortak karar protokolü hazırlanıp imzalanır. Bu protokolde konu olan yapının, nasıl, ne zaman, ne şekilde, kime, hangi şartlarda yaptırılacağı kararının alınması ve belirtilmesi gerekmektedir.

 1. AŞAMA: Bina Ortak Karar Protokolü ve Anlaşma sağlanamayan malikler

Yapıya ait bina ortak karar protokolü, bağlı bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bilgi amaçlı olmak üzere dilekçe ile sunulur. Riskli yapının 60 günlük süre içinde anlaşma sağlanıp yıktırılmaması durumunda yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek 30 günden az olmak üzere ek süre berilerek tebligatta bulunulur. Bu süre sonunda riskli yapının yıktırılmaması halinde, yıktırma işlemi mahalli idarelerin iştiraki ile mülkü amirler tarafından yapılır veya yaptırılır. Anlaşmaya katılmayan maliklerin mülkleri Gayrimenkul Değer Tespiti ile satışı yada kamulaştırılması yapılır.

 1. AŞAMA: Projelerin hazırlanması

Yeni yapıya ait projeler ve gerekli evraklar hazılanarak ilgili belediyeden yapı ruhsatı alınır.

 1. AŞAMA: Kredi yardımı

Kredi yardımı için bakanlık ile anlaşma sağlayan bankalara, kira yardımı için ise il kentsel dönüşüm müdürlüğüne başvuruda bulunulması gerekmektedir. Kira yardımı 18 ay süresince ödenmektedir.

 1. AŞAMA: İnşaat

Anlaşma sağlanan firma ile yapı inşaatına başlanır.

 1. AŞAMA: Kredi Yardımı

Kredi yardımı için bakanlık ile anlaşma sağlayan bankalara, kira yardımı için ise il kentsel dönüşüm müdürlüğüne başvuruda bulunulması gerekmektedir. Kira yardımı 18 ay süresince ödenmektedir.

 1. AŞAMA:

Yapı projesi tamamlandığında bağlı bulunan belediyeden iskanlı tapular alınır.
This is what qualified as progressive programming in the buyresearchpapers.net/ 1950s.